Potvrzení a posudky

 

Vystavování posudků a potvrzení


 Vzhledem  ke zpřísňování zákonů  a  citelných postihů za jejich
neplnění jsme nuceni upravit dosavadní praxi vydávání posudků:
 1. Všechny posudky se vystavují po prohlídce pacienta (fysikální
  vyšetření).


 2. U vydávání posudku musí být přítomen zákonný zástupce,
  který písemně stvrdí jeho přijetí a svůj souhlas s ním.


 3. Posudek o zdravotní způsobilosti (na tábory, školy v přírodě a pod.)
  má platnost     2 roky (ideální je tedy jeho vystavení
  při pravidelné preventivní prohlídce).


 4. Posudky
  pro sport a také na plavání a předmět tělesná výchova má
  platnost 1 rok. Pro potvrzení pro sport je nutné mít popis
  klidového EKG ( na základě námi vystavené žádanky je proveden
  kardiolog na náklady žádajícího). Pacient si přinese
  formulář,  kde bude již specifikováno o jakou prohlídku se
  jedná a pro jaký sport  se vystavuje.


  Nejsme kompetentní vystavovat potvrzení o způsobilosti ke studiu na
  sportovních školách a a pro vrcholové sportovce; těm vystavíme
  výpis z dokumentace pro sportovního lékaře.


 5. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, jako součást
  přihlášky na střední či vysokou školu musí  být předem
  vyplněn školou v bodech 1-6. Pokud škola tento posudek sama
  nevyžaduje, jsme jej nicméně my povinni vystavit a provést
  prohídku vč. vyšetření moče. Potřebujeme znát  také adresu
  a studijní obor vč. kódu. Nutná je rovněž přítomnost
  zákonného zástupce


 6. K vydání Zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství je
  také nutná zdravotní prohlídka včetně vyšetření moči a
  nutno s sebou mít občanský průkaz.


 7. Posudek pro řidičský průkaz se vydává také na podkladě prohlídky,
  vč. vyšetření zraku; nutno s sebou mít občanský průkaz.


 8. Evidenční list do Mateřské školy není posudkem, přítomnost dítěte není
  nutná.


 9. Na vypracování posudku  je zákona 10 pracovních dnů. Žádejte o něj prosím v dostatečném předstihu.


  Posudek může vydávat pouze registrující lékař (nikoliv např. zástup
  o prázdninách).