Sazebník zdravotních výkonů (nehradí zdravotní pojišťovny)
Vydání řidičského průkazu pro studenty 400,-
Vydání potvrzení o zdravotním stavu
/výpis ze zdravotní dokumentace pro soud na žádost rodičů, pro policii, bytový úřad
/
250,-
Posudek o zdrvotní  způsobiloesti pro sport a plavání ( platnost 1 rok)                           200,-
   
Posudek  o zdravotní způsobilosti ( platnost 2 roky) 200,-
Potvrzení o zdravotním stavu- Evidenční ilist
/ MŠ, jesle, tábory, sportovní akce /
  100,-
Posudek o zdravotní způsobilosti pro střední a vysoké školy --  1 obor
                                                                                                     
200,-
 
Vydání duplkátu zdravotního nebo očkovacího průkazu 100,-
Profesní průkazy ( svářečský)                                                200,-
Aplikace očkovací látky / nepovinné očkování / 200,-
   
   
   
Cílené vyšetření nepojištěných 300,-
KOmplexní vyšetření nepojištěných 700,-

                                                   Platnost sazebníku od 5.4.2024